Vzdělávání obecně

Vzdělávání je nekončící celoživotní proces pro ty, kdo chtějí ve svém oboru dosáhnout úspěchu přinášejícího přiměřené společenské ohodnocení.Trvale rostoucí nároky na širokou škálu odborných znalostí  personálu sociálních zařízení Kraje Vysočina (a konec konců nejen v této oblasti) tvoří obsahovou základnu vzdělávacího programu, v jehož výsledku budou cílové skupiny jeho respondentů, či chcete-li absolventů kvalitně vybaveny z hlediska zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Dovolujeme si Vás stručně seznámit s jednotlivými prvky projektu „MODULÁRNÍ SOUSTAVA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SEKTOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJI VYSOČINA“. Věříme, že vás projekt zaujme a že úsilí vynaložené v souvislosti s tvorbou celého systému vzdělávání najde odezvu v zájmu a ochotě účastníků se dále vzdělávat. Důraz je kladen zejména na inovativní metody a formy vzdělávání s podporou a rozšířením systematické nabídky dalšího odborného vzdělávání, který je nesporným přínosem pro komplexní zkvalitnění sociálních služeb.