Předpoklady úspěšného profesionálního působení

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • charakterizovat pravidla sociálních organizací,
 • popsat základní činnosti organizačního systému,
 • analyzovat složky pracovní pozice,
 • vymezit identitu organizace a její význam,
 • popsat organizační design a jeho přednosti,
 • definovat organizační jednání,
 • umět aplikovat etiku jako nástroj organizační identity,
 • charakterizovat zdroje úspěchů organizací,
 • popsat modely rozvoje lidských zdrojů,
 • popsat vztah sociální politiky a organizační analýzy v sociální práci,
 • popsat prvky motivace a hodnocení pracovníků,
 • analyzovat výhody a nevýhody koučingu.

Témata:

 

 1. Organizace a její struktura a problematika, sociální skupiny, humanistický přístup.
 2. Organizační identita a etika v organizaci.
 3. Lidé jako konkurenční výhoda, modely rozvoje lidských zdrojů.
 4. Sociální pracovník ve struktuře organizace, manažerské role.
 5. Motivace a hodnocení pracovníků.
 6. Koučování.

 

 

Literatura:

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2004. 

BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996.

BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN, Oldřich ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006.

FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj vzdělávání manažerů. Praha: Grada, 2010.

HANDY, Charles B. Understanding Organizations. Oxford: Oxford University Press, 1993.

HERSEY, Paul, Kenneth H. BLANCHARD. Management and Organizational Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988.  

HOLÝ, Filip. K pojetí podnikové kultury. Moderní řízení - příloha Manažer, 1996, roč. 31, č. 12, s. XV-XVI.

SCHEIN, Edward H. What Is Culture? In Reframing Organizational Culture. London: Sage Publications, 1991, s. 243-253.

SIEWERT, Lothar J. O preteky s časom. Bratislava: Alfa, 1991.

STÝBLO, Jiří. Management a lidé ve firmě. Praha: Vysoká škola finanční
a správní, 2008.

ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL, Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003.

ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995.

ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky II. Olomouc: Rubico, 1997.

TUČEK, Milan. Prestiž povolání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011. Dostupné z <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101176s_eu110725.pdf>

UHLIG, Beatris. Time management. Staňte se pánem svého času. Praha: Grada, 2008.

WAGNEROVÁ, Irena a kol. Psychologie práce a organizace. Praha: Grada, 2011.

 

 

 

Zpracoval:  doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

Dne: 19. června 2012