Osobnostní seberozvoj, time management a psychologie řízení času

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • poznat hodnotu osobního času a efektivně s ním pracovat,
 • najít svůj pracovní styl a jeho řízení,
 • organizovat si svůj pracovní čas a sestavit si denní plán,
 • osvojit si techniky plánování – akční plán,
 • odstranit slabiny, zjistit přednosti, soustředit se na „úzká místa“,
 • orientovat se v oblasti seberozvoje a umět využít vlastní potenciál v pracovním uplatnění,
 • aplikovat postupy pro úspěšné delegování,
 • umět vhodně použít nástroje delegování,
 • aplikovat techniky koučování,
 • orientovat se  a umět použít formy koučování.

Témata:

 

 1. Time management, principy generací time managementu.
 2. Vedení lidí – delegování, postup delegování.
 3. Vedení lidí – koučování, cíle koučování.

 

Literatura:

 

 • Bedrnová, E. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl, Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0.
 • Adair, J.: Jak řídit druhé i sám sebe. Brno, Computer Press, 2005.
 • Armstrong, M.: Management a leadership. Praha, Grada Publishing, 2008.
 • Armstrong, M.: Jak být ještě lepším manažerem. Praha, Victoria Publishing, 1995.
 • Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 1998.
 • Bělohlávek, F.: Desatero manažera. Brno, Computer Press, 2003.
 • Carter, P., Russel, K.: Testy osobnosti 2. Brno, Computer Press, 2004.
 • Carter, P., Russel, K.: Testy osobnosti. Brno, Computer Press, 2002.
 • Clegg, B., Birch, P.: Intenzivní kurz vedení lidí. Brno, Computer Press, 2004.
 • Crkalová, A., Riedhof, N.: Jak zefektivnit práci v týmu. Praha, Grada Publishing, 2007.
 • Freemnatle, D.: Superšéf. Praha, Management Press, 1995.
 • Jay, R., Templář, R.: Velká kniha manažerských dovedností. Praha, Grada Publishing, 2006.
 • Koontz, H., Wiehrich, H.: Management. Praha, Victoria Publishing, 1993.

 

 

Zpracoval: Bc. Veronika Ošťádalová

Dne: 10. června 2012