Vyjednávání.Krizová intervence

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • orientovat v oblasti problémových osobností,
 • využít efektivní postupy v komunikaci,
 • porozumět problematice psychologie oběti neštěstí,
 • osvojit si zásady krizové intervence.

 

Témata:

 

 1. Vymezeni problematických osobností v praxi, typy klientů, problémový klient a řízení vztahů.
 2. Problémová osobnost a překonávání odporu, dominance, submise, přátelství a nepřátelství, varianty problémů, zdroje nevhodného chování, základní strategie zvládání.
 3. Krizová pomoc u traumatizovaných.
 4. Krizové řízení a pomoc.
 5. Specifika psychosociální krizové pomoci.

 

Literatura:

 

 • Kepner, J.: Healing tasks – Psychotherapy with Adult Survivors of Childhood Abuse, by Jossey-Bass Publishers, San Francisco,1995.
 •  
 • Levin, Peter A., Fredericková,A.: Prebúdzanie tigra – Liečenie traumy, Pro Familia, 2001.
 • Oaklander,V.: Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš. Drvoštěp 2003.
 • Praško, J. a kol.: Stop traumatickým vzpomínkám, Portál, 2003.
 • Rothschild, B.: Pamať tela. O.s.Pro Familia. Košice 2007. ISBN 978-80-967964-5-8.
 • Vizinová D.: Preiss M.: Psychické trauma a jeho terapie (PTSD), Psychologická pomoc obětem válek a katastrof, Praha, Portál 1999, ISBN 80-7178-284-X (brož)
 • Vodáčková, D.a kol.: Krizová intervence, Portál 2007.

ISBN: 978-80-7367-342-0

 • Brockert, S.: Úspěch na jednáních a konferencích, Ivo Železný, Praha, 1992
 • Forsyth, P.: Vyjednávání. Příručka technik, které pomáhají dosáhnout lepších dohod na pracovišti a mezi obchodními partnery, Portál, Praha, 2007
 • Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada Publishing, Praha, 1995
 • Lambert, T. E.: Jak účinně ovlivňovat druhé, Management Press, Praha, 1999
 • McCormack, M. H.: Jak úspěšně vyjednávat, Pragma, Praha, 1998

Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, Praha, 2003

 

Zpracovaly: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., Ing. Petra Zmrzlíková

červen 2013