RealizátorSpolečnost je akreditovanou vzdělávací institucí, realizující svojí činnost od roku 1995. Strategie společnosti jednoznačně směřuje k podpoře programů, zaměřených na rozvoj profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu. V oblasti vzdělávání dospělých má dlouholeté zkušenosti v sektoru zdravotnictví, v sektoru sociálních služeb i v ostatních státních sektorech, v komerční oblasti, vnitrofiremním vzdělávání českých i zahraničních společností včetně poradenství, Assessment center, Development center, personálních auditů. Společnost úzce spolupracuje s UP Olomouc, odbornými pracovišti UK Praha, VŠE Praha. Společnost je akreditována, včetně vzdělávacích programů (MPSV ČR a MŠMT ČR). Lektoři společnosti jsou akreditováni certifikátem lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem EU