Popis portálu

Popis portálu

Cílem použití portálu je vytvoření ucelené struktury a centralizace aktivit při vzdělávacích programech realizovaných především e-learningovou formou. Cílem portálu je dosáhnout vyšší kvalifikovanosti stávajících pracovníků v sektoru sociálních služeb a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.


Aplikace portálu www.socialni-zdravotnik.cz (dále jen portál) má dvě důležité části. První z nich je rozdělovník a informační server v oblasti sociálních služeb obsahující i odkazy na související legislativu a úřady. Druhou součástí portálu je e-learning systém pro moderní a operativní způsob vzdělávání.

Rozdělovník a informační server

Slouží k integraci oborových informací v přehledné struktuře internetového vzdělávacího serveru.  Informace jsou přehledně děleny do jednotlivých sekcí, které na sebe vážou odkazy z jednotlivých informačních okruhů tak, aby vznikla jednotná navigační struktura, která se při použití nebude vizuálně tříštit. Tím se zajistí přehlednost a použitelnost i při postupném naplnění velkým množstvím odkazů, prolinků nebo vlastních stránek. 

CMS

Součástí informační části portálu je systém správy obsahu umožňující tvorbu, modifikaci a publikaci dokumentů prostřednictvím webového rozhraní, s využitím online WYSIWYG editoru (není nutná znalost HTML), řízení přístupu k dokumentům, správa uživatelů je společná s LMS (viz dále).