Navigace na portálu

Úvodem o portálu

Aplikace portálu www.socialni-zdravotnik.cz (dále jen portál) má dvě důležité části. První z nich je rozdělovník a informační server v oblasti zdravotnictví obsahující i odkazy na související legislativu a úřady. Druhou součástí portálu je e-learning systém pro moderní a operativní způsob vzdělávání.

Rozdělovník a informační server

Slouží k integraci oborových informací v přehledné struktuře internetového vzdělávacího serveru.  Informace jsou přehledně děleny do jednotlivých sekcí, které na sebe vážou odkazy z jednotlivých informačních okruhů tak, aby vznikla jednotná navigační struktura, která se při použití nebude vizuálně tříštit. Tím se zajistí přehlednost a použitelnost i při postupném naplnění velkým množstvím odkazů, prolinků nebo vlastních stránek. 

E-learning

„Skutečná síla e-learningu (Learning Management Systems - dále jen LMS ) není v poskytování informací kdykoliv, odkudkoliv a komukoliv, ale v jeho možnostech poskytovat správné informace správným lidem ve správném čase a na správném místě.“  [BEJČEK, Vlastimil. Perspektivy e-learningu ].

Naše LMS nemá žádný specializovaný autorský software a kurz se musí tvořit on-line. Tato vlastnost je obecně spíše výhodou, protože autor kurzů není závislý na speciálním softwaru a nemusí být proto vázán na konkrétní operační systém. Jako nevýhodu to bude hodnotit pouze takový tvůrce kurzů, který nemá neustálý přístup na internet. Zvolí pak pravděpodobně raději cestu off-line předpřípravy prvků a objektů ve standardizovaných formátech (html, pdf) a jejich publikování z počítače připojeného do rychlé sítě, např. vysoké školy, což ale bude poněkud limitovat výběr nástrojů, které LMS pro výuku nabízí.

Co je LMS socialni-zdravotník.cz?

Software pro tvorbu elektronických kurzů na internetu je modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku; tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy.

Výhody LMS systému?

 • Operativnost - aktualizace veškerých informací je pro pedagoga rychlá a jednoduchá. Čím rychleji a snáze může pedagog v prostředí pracovat, tím rychleji se informace dostávají ke studentům.
 • Srozumitelnost - prostředí LMS je jednoduché a přehledné, umožňuje nastavení podle cílové skupiny. Díky tomu můžou studenti jednoduše sledovat novinky, vyhledávat výukové materiály či posílat své komentáře k různým tématům.
 • Kompaktnost prostředí - LMS umožňuje z jedné stránky přístup k různým informacím a dokumentům. Student nemusí vyhledávat materiály pod různými odkazy. Vše může být při sobě a vzájemně provázané.

Použití LMS

Jestliže chceme začít pracovat v prostředí LMS Moodle, musíme splnit několik podmínek a mít k dispozici minimální technickou podporu. Mezi nevyhnutelné znalosti a zručnosti pro pohodlnou práci v LMS můžeme zařadit:

 • základní znalost práce s počítačem,
 • schopnost vytvářet studijní materiály v textovém editoru,
 • umět zpracovávat různé druhy obrázků, schémat a fotografií,
 • umět pracovat s prohlížečem v prostředí Internetu a vyhledávat informace na Internetu.

Nadále potřebujeme mít k dispozici hardwarové a softwarové prostředky:

 • počítač připojený na internet,
 • softwarový kancelářský balík, který obsahuje textový editor, program na tvorbu prezentací, apod., například MS Office nebo OpenOffice,
 • aktuální verzi některého z webových prohlížečů. Doporučit můžeme Firefox nebo Internet Explorer. S alternativními prohlížeči můžou nastat problémy s kompatibilitou poměrně složitého html kódu,
 • pro tvorbu kvalitních e-learningových kurzů se nevyhneme použití dalších specializovaných programů pro tvorbu multimediálního obsahu. V tomto případě mohu doporučit placené produkty společnosti Macromedia potažmo Adobe.

 

Moduly činností

Systém obsahuje mnoho modulů činností, které jsou dodávány jako standardní součást instalace LMS a mnoho modulů je možné také doinstalovat navíc. Standardní jsou následující moduly činností: Anketa, Úkoly, Databáze, Fórum, Chat, Přednáška, Průzkum, SCORM, Slovník, Test, Wiki,... Přestože mají tutoři k dispozici velké množství funkcí, jimiž mohou podporovat individuální studium, málokdo málokdy využije všechny nabízené možnosti. Proto se stručně zmíním pouze o několika z nich, které se jeví jako nejpoužívanější a nejbližší našim zvyklostem.

Studijní materiály

Studijní materiály nepatří mezi moduly činností, avšak jsou asi tím nejdůležitějším, co student používá. Drtivá většina tutorů má své studijní materiály připravené ve formě souborů (Word, Excel, PowerPoint, PDF, apod.). LMS nabízí i další formy v jakých je možné materiály prezentovat (stránka s textem, přednáška, odkaz na webovou stránku, atd.) Je rozumným doporučením, dávat k dispozici takové materiály, jež umožní studentům snazší studium, takové materiály, které jsou napsané vhodným stylem a poskytované v rozšířeném elektronickém formátu.

Testy

Asi nejoblíbenější činnost (alespoň pro tutory), je vkládání testů do kurzů. Představují jednoduchou a rychlou formu prozkoušení studentů z probrané látky. Díky automatickému opravování všech testů už nemusí tutor sedět nad hromadou papírů a opravovat ručně každý test. Testy lze použít vícekrát s jednoduchou obměnou otázek, které mohou být i náhodně generovány (včetně náhodného generování odpovědí). V systému je zabudováno několik různých typů testových otázek: úloha s výběrem odpovědí, pravda/nepravda, krátká odpověď, numerická úloha, přiřazování, popis, náhodně vybraná úloha apod.

Modul testů poskytuje mnoho dalších zajímavých funkcí, například zabezpečení vstupu do testu heslem, omezení vykonání testu pouze na konkrétní počítače s danou IP adresou, možnost přebodovat již absolvované testy, atd. Ovšem testy nelze použít na všechno, například požaduje-li tutor více než jen stručnou odpověď.

Diskusní fóra

Nejčastější forma komunikace mezi tutorem a studenty i mezi studenty navzájem se odehrává v diskusním fóru. Diskusní fórum představuje asynchronní off-line diskuzi, kde diskutující odpovídají průběžně a mohou si svou odpověď důkladně rozmyslet.

Úkoly

Cvičení, která vyžadují obsáhlejší odpověď, jsou nejčastěji zadávána v činnosti nazvané Úkol. Je to jednoduchý modul, který umožní studentům odevzdat soubor, například ve Word-u, a poté si jej tutor přečte a oboduje, případně doplní i slovní hodnocení.

 

Ačkoliv systém nabízí mnohem více funkcí, drtivou většinou nejsou využívány. Jedním z důvodů je i to, že s výše uvedenými moduly si tutor a studenti vystačí. Dalším je pak nutnost osvojit si činnosti, které nejsou příliš běžné. Jako příklad lze uvést modul Wiki, který umožňuje společnou činnost skupiny lidí na jediném projektu.